Allah katında, kulun şöyle demesinden daha sevimli bir dua yoktur: “Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e umûmî bir rahmet ile merhamet eyle!”

(Ali el-Müttakî, no: 3212, 3702)