Hz. Ali (ra) ile Hz. Fatma (r.anha) evlenmek üzeredir. İkisini birden karşısına alarak öğüt verir.
“Ey Ali, kızımı sana cariye olarak veriyorum, ama unutma sen de onun kölesisin.”[8]

[8]Onk. Dr. Haluk Nurbaki. Fahr-i Kainat Efendimiz, s.l02.