“İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir” buyurduğunu rivayet etmiştir.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 50