İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.

* Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb,