Utanmak hayırdan başka bir şey getirmez.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 53