İmran b. Husayn’ın (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.), “Utanmak hayırdan başka bir şey getirmez” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 53