“Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber    demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir.”

* Müslim, Zikir 32. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 128