8 – “Ey Bizim Ulu Rabbimiz! Sen, onları ve onlarla birlikte
babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri
kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine yerleştir.
Muhakkak ki Sen azîz ve hakîmsin (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin). [52,21]

9 – Hem onları kötülüklerden, günahlardan koru.
Sen kimi dünyada kötülüklerden korursan, muhakkak ki ona (ukbada) merhamet edersin.
İşte asıl kurtuluş ve büyük mutluluk da budur.

* Mü’min Suresi