Ebû Musa el-Eş’arî radıyallahu anh demiştir ki: Nebiler Serveri Resûlullah’a sallallahu aleyhi ve sellem: “Biri cesaretini göstermek, diğeri vatanının, milletinin ve ailesinin şerefini korumak, öteki kendine yiğit adam dedirtmek üzere savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır?” diye soruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim Allah’ın adını yüceltmek (O’nun adını bayraklaştırmak) istikametinde mücadele ediyorsa, işte o Allah yolundadır.” [Buhârî, İlim 45, Cihad, 15, Tevhîd 28; Müslim, İmâre 150, 151]