Ebu Şüreyh (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:
“ Kim haksız yere, âmden (bile bile) öldürülürse velisi şu üç şeyden birini tercihte muhayyerdir:
– Ya kısas ister.
– Ya affeder.
– Yahut diyet alır.
Eğer dördüncü bir şey istemeye kalkarsa elinden tutun (mani olun)!”
Sonra Resulullah (sav), şu ayeti tilavet buyurdu. (Mealen):
“Kim bundan sonra tecavüz ederse ona elîm bir azab vardır.” (Bakara, 2/179)