Verdiğini Allah için veren,

vermediğini Allah için vermeyen;

sevdiğini Allah için seven,

sevmediğini de Allah için sevmeyen kimse,

imanını kemale erdirmiş olur.

(Ebu Davud, Sünnet: 15)