31

“Veren el, alan elden üstündür.”

(Buhârî, Zekât, 18)