“Şayet onlara “Ölüme atılın” veya “Vatanınızdan ayrılın” (hicret edin) diye farzetseydik, pek azı müstesna, o farzı yerine getirmezlerdi. Onlar kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette kendileri için hayırlı olur, durumlarını daha da sağlamlaştırırlardı. Ve o takdirde Biz de onlara tarafımızdan pek büyük mükâfat verirdik. Ve onları dosdoğru yola iletirdik.”

    [Nisa Suresi 4,66-67-68]