“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” 

(Dârimî, Sünen, İlim, 254)