İbnu Mes’ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular:
“ Kim Müslüman bir kimsenin malı hakkında yalan yere yemin ederse, (Kıyamet günü) ALLAH’la karşılaştığında O’nu kendisine karşı gadaplanmış bulur!” 
Sonra Resulullah (sav), bu sözlerini tasdik eden ayetleri ALLAH Teâla’nın kitabından  okudular:
“ (Ahir zaman peygamberine iman hususunda) ALLAH’a verdikleri ahdi ve ettikleri yemini, az bir dünya malı karşılığında değiştirenlere gelince, onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Kıyamet gününde ALLAH onlara ne bir hitapta bulunur, ne rahmetiyle nazar eder ve ne de onları temize çıkarır. Onların hakkı pek acı bir azabtır”