“Gerçekten bize vahyolundu ki azap, yalanlayan ve yüz çevirenleredir.”

* Tâhâ sûresi (20), 48