“Rabbinin adını an, bütün varlığınla yalnız O’na yönel!”

* Müzzemmil sûresi (73), 8