Her can ölümü tadacaktır.Sonunda Bizim huzurumuza getirileceksiniz.
İman edip güzel ve makbul işler yapanları, cennetin yüksek köşklerine yerleştireceğiz.İçinden ırmaklar akan o cennetlere, onlar devamlı kalmak üzere gireceklerdir.İyi iş yapanların mükâfatları ne güzel!
Onlar, sabreden ve yalnız Rab’lerine dayanıp güvenen müminlerdir.

(Ankebut Sûresinin 57-59. Ayetleri)