Şurası muhakkaktır ki,

Allah, ümmetimden yanlışlık, unutkanlık ve zorlama neticesinde meydana gelen günahı kaldırmış,

onları günah saymamıştır.

(İbni Mace, Talak: 16)