“Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun!”

* * Buhârî, Müslim, Tirmizî