Yaşlı bir kadın mescide, Hz. Muhammed (asv)’in yanına gelir ve
“Ey Allah’ın Elçisi! Benim için dua et de Allah beni cennetine koysun.” der.
“Yaşlı kadınlar cennete giremez.”
Kadın üzülür, ağlamaya başlar. Hz. Muhammed (asv)’in yüzünde bir tebessüm yayılır
“Üzülme, yani yaşlı değil bir genç kız olarak cennete gireceksin.” der.[8]

[8]İmam-ı Tirmizi, Şemail-i Şerif, s.258.