Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) (bir gün) şöyle hitap ettiler:
“ Ey insanlar! ALLAH Teâla Hazretleri tayyibtir, tayyibten başka bir şey kabul etmez. ALLAH’ın mü’minlere emrettiği şeyler, peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim ALLAH Teâla Hazretleri (peygaberlere):
“ Ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin ve salih amel işleyin.” (Mü’minun, 23/51) emretmiş; mü’minlere de:
“ Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizden temizlerinden yiyin.” (Bakara, 2/172) diye emirde bulunmuştur.”
Sonra seferi uzatıp, saçı başı dağınık, toz-toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp: “Ey Rabbim, ey Rabbim” diye dua eden bir yolcuyu zikredip, dedi ki:
“ Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve (netice itibariyle) haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duasına nasıl icabet edilir?”