Hz. Selman (ra) anlatıyor: “ Tevrat’ta okudum:
“Yemeğin bereketi, yemekten sonra (el ve ağzı) yıkamadadır.” diyordu. Bunu Resulullah (sav)’a söyledim:
“Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonraki yıkamalardadır!” buyurdular.”