“Her kim müslüman bir kimsenin malını almak için yemin eder de, yemininde yalancı olduğu halde bu yemin ile herhangi bir malı hakederse, Allah’ın gazabına çarpılarak Allah’a kavuşur.”

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 197