Hz. Ebu Zerr (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav):
“Üç kişi vardır, Kıyamet gününde ALLAH onlara ne konuşur, ne nazar eder ne de günahlardan arındırır, onlar için elîm bir azab vardır!” buyurdu ve bunu üç kere tekrar etti. Ben:
“Ey ALLAH’ın Resûlü! Öyleyse onlar büyük zarara ve hüsrana uğramışlardır. Kimdir bunlar?” dedim. Şöyle saydılar:
“ Elbisesini (kibirle, yerlere kadar salıp) süründüren, yaptığı iyiliği başa kakan, yeminlerle reklam eden kimseler!”