“Yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin!” 

(Tirmizî, Birr, 16)