Zulmeden her nefis, yeryüzündekilerin tümüne
sahip olsa bunu (azaba karşılık) mutlaka fidye olarak
verirdi. Onlar azabı görünce pişmanlıklarını gizlerler,
oysa onlar haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle
hükmedilmiştir.

– Yunus 54