Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin;
onlara ve size Biz rızık veririz.
Şüphesiz, onları öldürmek büyük bir hata (suç ve günah)dır.

(İsra Suresinin 31. Ayeti)