“Kim sağmal bir hayvanı veya parayı (karz-ı hasen olarak) iareten verirse veya yolunu kaybedene yolunu gösterirse veya âmâyı sokağına koyarsa, kendisine bir köle azad edenin sevabı verilir.”