Ümmetimden, yüz çevirenler müstesna, hepsi Cennete girer.

“Ey Allah’ ın Resulü, yüz çevirenler kimlerdir?” dediler.

Peygamberimiz (SAV):

“Bana itaat edenler Cennete girer,

karşı gelenler de yüz çevirmiş olurlar.” buyurdu.

(Buhari İ’tisam:3)