22 – Yüzler vardır o gün pırıl pırıl…
23 – O güzel ve Yüce Rab’lerine bakakalır… [6,103]

* Kıyâmet Sûresi