Üç grup insanla Allah, Kıyamet Günü konuşmayacak, yüzlerine bakmayacak, temize de çıkarmayacaktır.

Hem onlar için pek acıtıcı bir azap da vardır.

Bunlar:

Verdiğini başa kakan, elbisesini sırf gurur ve gösteriş kastıyla giyen ve yalan yere yemin ederek malına müşteri çekenlerdir.

Müslim, İman: 171