“Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.”

Kütübü Sitte – Hadis No: 96