“Âyetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer  şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zâlimler topluluğu ile oturma.”

* En’âm sûresi (6), 68