“Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır.”

* Buhârî, Vasâyâ 8, Nikâh 45, Ferâiz 2, Edeb 57, 58; Müslim, Birr 28. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 56