Bir kimsenin bir meseleyi kesin olarak bilmeden

“Zannettiler ki”

diye söylemesi çok kötüdür.

(Ebu Davud, Edep: 72)