“Zerre kadar hayır işleyen, onun karşılığını (mutlaka) görür.”

* Zelzele sûresi (99), 7