“Dört şey var ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (yaşadığı müddetçe) hiç bırakmadı:

1- Aşûra orucu,

2- (Zilhicce’den) on gün,

3- Her aydan üç gün,

4- Sabah namazından önce iki rek’at..”

[Kütüb-i Sitte, C. 9, s. 473]