Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur:
“«Zilhiccenin ilk on gününde yapılan sâlih ameller gibi yüce Allah’a sevimli gelen hiçbir amel yoktur.»
Bunun üzerine orada bulunanlar, ‘Yâ Resûlallah! Allah yolundaki cihad da buna dahil midir?’ diye sordular. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu:
«Allah yolunda cihad da buna dahildir; ancak malı ve canı ile cihada çıkıp geri dönmeyen (şehid) kimse hariç»”
[Buhârî, Îdeyn, 11; Ebû Davud, Savm 61, (2438); Tirmizî, Savm 52, l (7577]