Şüphesiz, kışkırtılıp-saptırılmışlardan sana uyanlar dışında,
senin Benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur.”

“Ve hiç şüphe yok, onların tümünün buluşma yeri cehennemdir.”

(Hicr Suresinin 42 ve 43. Ayetleri)