“Allah’ tan gücünüz yettiğince korkun, sakının!”

* Teğâbün sûresi (64), 16